085-243-6558

น้ำมันเหลือง แม่กุหลาบ ( ยาน้ำมันเหลือง ) ขนาด 20 cc 12 ขวด แถมฟรียาหม่อง 5 กรัม 2 ขวด

1,050 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำมันเหลือง แม่กุหลาบ ( ยาน้ำมันเหลือง ) ขนาด 20 cc 12 ขวด แถมฟรียาหม่อง 5 กรัม 2 ขวด

บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ คัดจมูกเนื่องจากหวัด บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก แมลงกัดต่อย ผื่นคัน

วิธีใช้

ใช้ทาบริเวณที่เป็นให้ทั่ว หรือสูดดมเมื่อมีอาการ