085-243-6558

น้ำมันเหลือง แม่กุหลาบ ขนาด 3 cc 12 ขวด ( ยาน้ำมันเหลือง )

275 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำมันเหลือง แม่กุหลาบ ขนาด 3 cc 12 ขวด ( ยาน้ำมันเหลือง )

บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ คัดจมูกเนื่องจากหวัด บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก แมลงกัดต่อย ผื่นคัน

วิธีใช้

ใช้ทาบริเวณที่เป็นให้ทั่ว หรือสูดดมเมื่อมีอาการ