085-243-6558

น้ำมันเหลือง แม่กุหลาบ ขนาด 20 cc 6 ขวด ( ยาน้ำมันเหลือง ) แถมฟรียาหม่อง 5 กรัม 1 ขวด

545 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำมันเหลือง แม่กุหลาบ ขนาด 20 cc 6 ขวด ( ยาน้ำมันเหลือง ) แถมฟรียาหม่อง 5 กรัม 1 ขวด

บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ คัดจมูกเนื่องจากหวัด บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก แมลงกัดต่อย ผื่นคัน

วิธีใช้

ใช้ทาบริเวณที่เป็นให้ทั่ว หรือสูดดมเมื่อมีอาการ