085-243-6558

น้ำมันเขียวเสลดพังพอน แม่กุหลาบ 5 ซีซี 1 โหล

200 ฿

น้ำมันเขียวเสลดพังพอน แม่กุหลาบ 5 ซีซี 1 โหล

สรรพคุณน้ำมันเขียวเสลดพังพอน แม่กุหลาบ 5 ซีซี 1 โหล

บรรเทาปวดเมื่อย เหน็บชา ตะคริว แมลงสัตว์กัดต่อย ปวดหลัง บั้นเอว เข่า ฟกช้ำดำเขียว

วิธีใช้น้ำมันเขียวเสลดพังพอน แม่กุหลาบ 5 ซีซี 1 โหล

ใช้สำหรับทาภายนอก ห้ามรับประทาน

วิธีการเก็บรักษา ควรเก็บรักษาในที่แห้งและเย็น