085-243-6558

น้ำมันเหลือง

น้ำมันเหลือง

ใช้ทาบริเวณที่เป็นให้ทั่ว ใช้ทาจมูก แก้ลมวิงเวียน

สรรพคุณ :
บรรเทาปวดเมื่อย เหน็บชา ตะคริว แมลงสัตว์กัดต่อย ปวดหลัง บั้นเอว เข่า ฟกช้ำดำเขียว

Showing all 6 results