085-243-6558

น้ำมันเหลืองห้าหยด

น้ำมันเหลืองห้าหยด

ใช้ทาภายนอกบริเวณที่เป็นให้ทั่ว ใช้ทาจมูก แก้ลมวิงเวียน

สรรพคุณ :
บรรเทาปวดเมื่อย เหน็บชา ตะคริว แมลงสัตว์กัดต่อย ปวดหลัง บั้นเอว เข่า ฟกช้ำดำเขียว

Showing all 3 results